Sinh hoạt vui chơi cùng ACPI

Là học viên ACPI, các em có nhiều cơ hội để khám phá thế giới xung quanh và vui chơi sau những giờ học căng thẳng.

 • img2432-1856.JPG
 • img2433-4352.JPG
 • img2435-7819.JPG
 • img2436-4742.JPG
 • img2437-1356.JPG
 • img2438-1974.JPG
 • img2439-3018.JPG
 • img2440-498.JPG
 • img2441-30161.JPG
 • img2444-33811.JPG
 • img2445-1796.JPG

Thông tin khác

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.