Luyện thi TOEIC

Giới thiệu chương trình học Toeic và các chương trình thi Toeic

TOEIC
ANH VĂN GIAO TIẾP QUỐC TẾ
Cấp độ
Giáo trình
Học phí
/khóa
(VND)
Thời lượng
(khóa)
   Trình độ nhập học
 
  Pre-Toeic  1 -  ESL1
                               ESL2
  Giáo trình chính thức của Đại học Hoa Kỳ EL -        CAMINO - California
 
1.925.000
2.060.000
Mỗilớp
60 giờ
(2.5 tháng)
            2 giờ GV
Nước Ngoài
Một tuần
  Pre-Toeic 2 -  ESL3
                                ESL4
  Giáo trình chính thức của Đại học Hoa Kỳ EL - CAMINO - California
 
2.340.000
2.450.000
TOEIC
300-450
   Long Man Preperation Series for  the  (New)TOEIC - Introductory
            (3rdedition,2004 & 2007)
 
3.780.000
90 giờ
(4 tháng)
Elementary
ESL 4
 
TOEIC
 450-600
   Long Man Preperation Series for  the (New)TOEIC – Intermediate
 (3rdedition,2004 & 2007)
 
4.105.000
90 giờ
(4 tháng)
Pre-Intermediate
ESL 6
 
TOEIC
600-750
   Long Man Preperation Series for  the (New)TOEIC – Advandce
  (3rdedition,2004 & 2007)
 
4.380.000
90 giờ
(4 tháng )
Intermediate
ESL 8
TOEIC
750-900
   Long Man Preperation Series for  the (New)TOEIC – Reveiw
  (3rdedition,2004 & 2007)
   4.580.000
90 giờ
(4 tháng )
Toeic 750

CHƯƠNG TRÌNH TOEIC TRỌN GÓI

Cấp độ
Học phí
VND /khóa
Thời lượng
(Giờ /tháng)
Trình độ
Nhập học
Ghi chú
TOEIC
300-450
11.420.000
Giảm
 3.694.000đ
330 giờ
(14 tháng)
Starter
  Các lớp Anh văn Pre - Toeic
2 giờ GV Nước Ngoài /Tuần
 
TOEIC
450-600
14.290.000
Giảm
4.925.000đ
420 giờ
(19 tháng)
Starter
TOEIC
 600-750
16.850.000
Giảm
6.750.000đ
570 giờ
(24 tháng)
Starter

*** Ghi chú
  • Thời gian học: 3 ngày/tuần , 2giờ/ngày (Hai, tư, sáu hoặc Ba, năm, bảy)
  • Học viên không đạt đủ điểm sẽ được học lại miễn phí hoàn toàn
  • (Điều kiện: không vắng mặt  trên 10% thới gian và làm bài tập đầy đủ theo chương trình)
  • Chứng chỉ do Viện Ngôn Ngữ Hoa Kỳ  ETS cấp có giá trị Quốc Tế
 

Thông tin khác

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.